PROGRAMUNK                

 

 

Mit akar a Magyarországi Munkáspárt 2006?

Munkát, tisztességes megélhetést!

Szociális gondoskodást és biztonságot!

Szakszervezetet minden munkahelyre!

Igazságos közteherviselést, a közpénzek ellenőrzését!

Összefogást a demokráciáért!

 


A Magyarországi Munkáspárt 2006 a fizikai és szellemi dolgozók, munkások, parasztok, értelmiségiek, alkalmazottak, kisvállalkozók érdekeit védelmezi, a tőkés kizsákmányolás ellen harcol a parlamentben és azon kívül.

Munkahelyteremtést, a munkanélküliség visszaszorítását, a hazai kisvállalkozások támogatását! A gazdaság teljesítményével arányos magasabb béreket, jobb munka- és életkörülményeket, megfizethető állami bérlakásokat!

Támogatjuk a dolgozók tiltakozó akcióit a leépítések és gyárbezárások ellen. Minden munkahelyen érvényt kell szerezni a szakszervezetek jogainak! Új Munkatörvénykönyvet!

Egyenlő feltételeket a mezőgazdasági termelőknek az Európai Unióban! Támogatjuk a mezőgazdasági szövetkezést, az önállóan gazdálkodó mezőgazdasági kistermelőket, az agrárexportot, a hazai piac védelmét. A kistérségi társulások fejlesztésével támogassuk a kistelepüléseket.

Meg kell állítani a szegénység terjedését, meg kell szüntetni a gyermekszegénységet és az éhezést! Fokozott szociális támogatást a rászorultaknak, a sokgyermekes családoknak, a fogyatékkal élőknek, a csökkent munkaképességűeknek! A főállású anyák kapjanak minimálbért! Támogatjuk a szociális mozgalmakat.

Egyenlő esélyt a tanulásban! Megbecsült, korszerű, támogatott szakoktatást. Munkát minden pályakezdő fiatalnak!

A nyugdíjak reálértéke tartson lépést a reálbérek és az árak emelkedésével! A nyugdíjkorhatár leszállítását, a létminimum alatti nyugdíjak, az özvegyi nyugdíjak felemelését!

Igazságosabb közteherviselést, progresszív adózást! A közpénzek takarékosabb és hatékonyabb felhasználását, szigorúbb ellenőrzését! Olcsóbb adminisztrációt, a GDP nagyobb hányadát az egészségügynek, az oktatásnak, a tudomány és kultúra fejlesztésének. Határozottabb fellépést a korrupcióval és visszaélésekkel szemben!

Az egészségügyi ellátás közfeladat, ellenezzük a kórházak privatizálását. Törvény biztosítsa mindenki számára egyformán a hozzáférhető térítésmentes egészségügyi ellátást! Az egészségügyben vissza kell állítani az önkormányzatokat!

Védjük meg természeti kincseinket, teremtsünk egészséges környezetet! Tiszta, egészséges ivóvizet minden családnak! Terjesszük el a megújuló energiaforrások alkalmazását! Támogatjuk a lakosság szervezett fellépését környezetünk védelmében.

A társadalmi élet minden területén érvényesüljenek a demokratikus jogok, fejlesszük a lakosság közvetlen részvételét a helyi és országos döntésekben! Meg kell akadályozni a jobboldal hatalomra kerülését, az antidemokratikus tekintélyuralmi törekvéseket! A demokrácia védelmében fogjunk össze a fasizmus fenyegető veszélyével szemben!


 

Együtt, egymásért, közös jövőnkét!

MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006


Oldalmenü
Diavetítő
Szavazás
Milyen az új honlap?
Tökéletes!
Nagyon jó!
Jó!
Átlagos.
Elmegy.